- адвокатска кантора Росен Сербезов

Отиване към съдържанието

Главно меню:


Помагам на работодатели, които имат проблеми с Инспекция по труда,
заради несправедливо наложена санкция, да защитят интереса си в съда и
това наказание да бъде отменено.
Вие сте собственик на малък бизнес,
който е инвестирал всички свои средства и време за просперитета на фирмата си.

В продължение на години, с много труд и усилия сте успели да изградите добър екип и да се наложите на пазара.

Всеки ден се стараете да постигате по-добри резултати,
като всички ваши действия са съобразени със закона.


При извършена проверка от Инспекция по труда
във фирмата Ви, те са решили, че сте допуснали
административно нарушение и са издали
наказателно постановление.

Вие считате, че това наказание е явно несправедливо,
тъй като вмененото нарушение не е извършено,
а размерът на санкцията е прекалено голям.

При плащане на така определената сума,съществува
реална опасност дейността на дружеството да бъде
съществено затруднена.
Сега за Вас е важно да намерите компетентен адвокат,
който да защити интересите Ви пред съда, за да бъде отменено наложеното наказание.Мога да Ви помогна

да намерите решение на този проблем,
тъй като познавам отлично процедурите по извършване
на проверки и налагане на административни наказания.

Натрупаните през годините професионален опит
като инспектор по труда и съдебна практика
в обжалването на наказателни постановления,
ми позволяват лесно да открия грешките допуснати
от контролните органи, и да ги използвам срещу тях,
за да бъде  отменена от съда наложената санкция.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню